Gizlilik Politikamız ve Uyarılar

Derneğimizin bu resmi web sitesindeki tüm içerik , bilgi , fotoğraf , tasarım ve logoları hiçbir şekilde kopyalanıp taşınamaz ve Dernek Yönetim Kurulu onayı olmadan kullanılamaz.
Derneğimizin tek resmi sitesi “ www.ckdadana.org “ dur.
Dernek faaliyetlerinde gerek hasta gerekse de hasta yakınlarına dair;  varsa, kişiye ait bilgi , fotoğraf ve özel durumlarla ilgili edindiği kayıtları gizlilik / birey hak ve özgürlükleri çerçevesinde saklı tutar (Yasal zorunluluklar dışında) ve bu kounuya üst düzeyde hassasiyet gösterir.


Derneğimiz adını kullanarak etkinlik adı altında sizlerden maddi (nakdi / ayni) ya da maddi olmayan bazı konularda  destek isteyen şahıslardan mutlaka üye kartını göstermesini  isteyiniz.


Özellikle Derneğimiz adını kullanarak ve “Kanserli Çocuklara Yardım” adı altında bir dergi  ya da benzeri  yayın satmaya yönelik  veya makbuz karşılığı olmadan para bağışı  toplamaya  çalışan  kişi / kuruluşlara itibar etmeyiniz. Bu gibi durumlarda derneğimiz ile iletişime geçip bildirimde bulununuz.(Banka dışında elden yapılacak ayni ya da nakdi bağışlarınıza makbuz kesmeye sadece yönetim kurulu asil üyeleri yetkilidir).