Gönüllülük Seçenekleri

Bir çok konuda çocuklarımıza destek vermek için gönüllü olunabilir :
 • Gönüllü Öğretmenlik (Matematik , Fen , Sosyal , Türkçe vs.)
  Okul çağındaki çocuklarımızın tedavileri sürecinde gidemedikleri okularında geri kaldıkları konularda onlara ders vererek destek olmaktır. (Mat., Fen,Sosyal,Türkçe vs.) 
   
 • Güvenli Nakil Hizmetlerinde ( Araç – Ulaşım )
  Hastanede tedavileri tamamlanan ve kendi imkanları yetersiz olan çocuklarımızın bu hassas dönemde taburcu edildikten sonra evlerine güvenli bir şekilde nakledilmesine verilecek desteklerdir.(Hastaneden kalkan toplu taşıma araçları tedavi sonrası hasta nakli için çok ciddi risk taşımaktadır). 
   
 • Faaliyet ve Aktivitelerimizin Organizasyonunda
  Derneğimiz tarafında düzenlenen bir çok aktivite ve faaliyetlerin organzasyonunda yapılan çalışmalara destek  / yardımcı olmak. 
   
 • Stant ve Tanıtım Çalışmalarında
  Hastalığın tedavisinde en önemli hususun erken teşhis olduğu ve toplumda bu konuda bir farkındalık yaratmak adına yapılan stant ve tanıtım çalışmalarında görev almak.
   
 • Hastanede Sürdürdüğümüz Destek Faaliyetlerinde
  Çocuklarımızın tedavi gördüğü hastane servis ve polikinliklerinde düzenlenen özel günlerdeki etkinlikler (yılbaşı , dini ve milli bayramlarımız , özel kutlamalar gibi) için çalışma ve faaliyetlere katkıda bulunmak.
   
 • Hediye Paketlerinin Hazırlanmasında
  Çocuklarımız için özel günlerde hazırlanan ve onları tedavi gördükleri süreçte çektikleri acıları bir nebze hafifletecek ve mutlu edecek hediye verme etkinliklerine ön hazırlık , ve hediyelerin paketlenmesi / özellikle dini bayramlarda ailelere yapılan yardım paketlerinin hazılanması ve dağıtılması çalışmalarına katkıda bulunmak.
   
 • Mesleki Danışmanlık 
  Meslekleri itibariyle çocukların uzun tedavi süreçlerinde onlara tecrübe ve deneyimleri ile yol gösterecek , çocukların kapasite ve yeteneklerini ortaya çıkararak onların bu yönde  gelişmelerine destek verecek çalışmalar.
   
 • Büro çalışmalarımızda
  Derneğimizin merkez ofisinde ihtiyaçlar dahilinde büro işlerine yardımcı olmak.
   
 • Sanatsal ve Beceri Faaliyetleri Eğitmenliği (Müzik , Resim , Bilgisayar ...)
  Çocuklarımızın yetenekleri çerçevesinde ve tedavi süreçlerinin sıkıntısını daha az hissederek atlatabileekleri sanatsal faaliyetlerinde ders vermek ve gelişimlerine katkıda bulunmak. 
   
 • Proje ve Kaynak Geliştirme Çalışmaları
  Derneğimizin amaç ve hedeflerine yönelik , ilkerine bağlı kalcak şekilde , faaliyetlerimize katkı sağlamak amacı ile yeni projeler önermek / üretmek , bu projelere liderlik etmek ve  projelerin gerçekleşmesine yönelik kaynak yaratmak ve geliştirmek için sürdürülen katkılar.
   
 • Sosyal Medya / İletişim Desteği
  Derneğimizin faaliyet ve çalışmalarını daha etkin bir biçimde duyurmak , yaygınlaştırmak ve toplumda farkındalık yaratmak üzere yaygın sosyal medya enstürmanlarının kullanılması ve güncellenmesini , paylaşımların bu kanallarla yaygınlaştırılarak daha çok sayıda takipçiye ulaşılmasını ve böylece destek ve katılımın artırılmasını sağlamak amacı ile yapılacak çalışmaların kordinasyonunu kapsar.